Spoločnosť Metabolic Balance GmbH & Co. KG bola založená Dr. med. Wolf Funfack, lekár pre vnútorné lekárstvo a výživu, v spolupráci s pani Silviou Bürkle, Dipl.-Ing, pre lekárov a odborníkov na výživu.

Metabolic Balance GmbH nie je zdravotníckym zariadením.

Zamestnanci spoločnosti Metabolic Balance GmbH & Co. KG vám nemôžu poskytnúť lekársku pomoc ani stanovenie diagnóz. Môžu vám poskytnúť iba individuálne poradenstvo týkajúce sa správnej a zdravej výživy. Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou Metabolic Balance® by nemali byť žiadnym spôsobom považované za náhradu za lekársku pomoc, diagnostiku a terapiu poskytovanú lekárom, pokiaľ nepochádzajú priamo od lekára! 

Tehotné a dojčiace matky sa nemôžu zúčastniť nášho programu. Z účasti sú vylúčení aj pacienti s ťažkou renálnou alebo hepatálnou insuficienciou. Plán výživy tiež nemožno vytvoriť, ak na základe získaných údajov z diagnostiky od vás, existuje podozrenie na ohrozujúce ochorenie.

(Ak ste liečený na obezitu, ak vám lekár odporučil aplikovať určitú diétu alebo ak užívate lieky predpísané lekárom, mali by ste sa najskôr porozprávať so svojím lekárom o realizácií nutričného konceptu Metabolic Balance®. Ak trpíte alebo ste trpeli ochorením, ktorý spôsobuje, že úbytok na váhe je neprimeraný, lekár by mal rozhodnúť, o vhodnosti realizácií Metabolic Balance®.)