† Dr. med. Wolf Funfack

Dr. med. Wolf Funfack zasvätil svoj život výskumu a boju proti obezite a chorobám súvisiacim s výživou. Vo svojej praxi v Hornom Bavorsku liečil pacientov s obezitou a vznikajúcou cukrovkou bežnými metódami, predtým ako - z núdze - vyvinul svoj vlastný program. Programom sám konzekventne žil, skôr ako nakoniec sprevádzal pacientov pomocou individuálnych plánov výživy. Obe realizoval úspešne - až do konca svojho života.

 • Narodil sa v roku 1946 v Erlangene, ženatý, 4 deti
 • Lekárske štúdium v Erlangene a Berlíne, doktorát 1975
  Dizertačná práca „Obezita v detskom a batoľatskom veku“
 • Práca v nemocnici 1974 - 1983 Uznanie špecialistov: Doktor interného lekárstva
 • Od roku 1983-2008 ako internista vo vlastnej praxi v Isene (uplatňovanie najrôznejších metabolických a nutričných programov pre pacientov od roku 1983)
 • Odborné uznanie: Lekár pre interné & výživové lekárstvo
 • Dodatočné školenie: majster NLP, učiteľ kineziológie, diplom A & B, školenie systémovej rodinnej konštelácie podľa Bert Hellinger
 • 2001 Vývoj nutričného konceptu Metabolic Balance a založenie spoločnosti Metabolic Balance GmbH & Co. KG, 2002
 • 2010 Uviedol „Manžment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ v spoločnosti
 • Víťaz ceny HAWARD za rok 2011 (nemecká cena za zdravie BGM)
 • Od roku 2012 manažér prevencie metabolizmu
 • Člen poroty HAWARD (Zdravie AWARD 2013)

Dipl. Ing. Silvia Bürkle

Dipl. Ing. Silvia Bürkle pracovala v potravinárskom priemysle dosť dlho na to, aby predvídala následky upravených potravín v supermarkete. Je "mozgom" za plánom. Jej mravenčia práca analyzovania potravín na jednotlivé zložky, hľadanie ich súvislosti s telesnými nedostatkami, poskytla tak základ pre počítačový program, na ktorom sú založené dnešné nutričné plány.

 • Narodená v roku 1962 v Bruchsale, vydatá, 2 deti
 • Štúdium v Sigmaringene, titul: Dipl.-Ing. Nutričná technika (zameranie na patopsychológiu a dietetiku) 1988
 • Vývoj výrobkov a zabezpečenie kvality 1988-2003
 • Dietetické rady pre zdravotné poistenie (IKK, TKK, Barmer)
 • Nutrične hodnotné potraviny - kurzy varenia 
 • Docentka nutričných školení pre poradcu
  výživy, lektorka Metabolic Balance Akadémie, referentka na naturopatických univerzitách a na iných vzdelávacích
  inštitúciách
 • Spoluzakladateľka nutričného konceptu Metabolic Balance a spoluzakladateľka spoločnosti Metabolic Balance GmbH & Co. KG, 2002
 • Autorka množstva kuchárskych kníh o Metabolic Balance 

Birgit Funfack HP

Ako naturopatka Birgit Funfack poukazovala na prepojenia medicíny, technológií a prírody, čím senzibilizovala tému „Výživa a jej vplyv na metabolizmus“. Dnes je generálnou riaditeľkou spoločnosti Metabolic Balance a zabezpečuje, aby vízia Dr. Wolfa Funfacka pokračovala a rozvíjala sa ďalej.

 • Narodená v Augsburgu v roku 1953, vdova, 4 deti
 • Naturopatia v roku 1992
 • Vlastná prax v oblasti alternatívnej medicíny v Isene, 1993
 • NLP Master, focus psychokinesiology, systemic work
 • od roku 2002 generálna riaditeľka spoločnosti Metabolic Balance GmbH & Co. KG