Náš koncept


Analyzujeme individuálne nutričné potreby, čo je základ k vytvoreniu osobného plánu výživy, ktorý optimalizuje výživu človeka. Využívame, propagujeme a šírime novodobé poznatky o zdravej výžive a jej vplyve na metabolické procesy v tele.

Naše presvedčenie


Zdravá výživa je základom zdravia. Zdravie je základom spokojnosti. Spokojnosť je základom slobodného osobného rozvoja.

História spoločnosti

Vznik nutričného konceptu 

Dlhoročné skúsenosti s rôznymi ochoreniami súvisiacimi s výživou a nedostatok vedomostí pacientov o vyváženej strave a zdravom životnom štýle podnietili Dr. med. Wolfa Funfacka k hľadaniu riešenia problému. Bol presvedčený o tom, že musí existovať udržateľný koncept, ktorý každému umožní vyvážiť metabolizmus prostredníctvom výživy.

Na základe dlhoročných skúseností v oblasti výživy a intenzívneho výskumu literatúry na túto tému, Dr. med. Wolf Funfack spolu s odborníčkou na výživu Dipl. Ing. Silviou Bürkle vyvinuli individuálny program úpravy metabolizmu Metabolic Balance®. Cieľ je v názve programu: Nutričný koncept napomáha organizmu k návratu do rovnováhy, čo zlepšuje kvalitu života a zdravia, ako aj dôležité laboratórne parametre a nie náhodne je zároveň možné dosiahnuť a udržať požadovanú hmotnosť.

V roku 2002 bola založená spoločnosť Metabolic Balance GmbH & Co. KG. To položilo základy pre teraz medzinárodne pôsobiacu spoločnosť. To, čo začalo raz v niekoľkých izbách, rýchlo narástlo na súčasnú veľkosť.

Mnoho tisíc lekárov, naturopatov, farmaceutov a kondičných trénerov bolo vyškolených ako kvalifikovaný poradcovia Metabolic Balance® a šíria našu víziu do sveta. Podporujú a motivujú účastníkov individuálne alebo v skupinách počas zmeny stravovania a sprevádzajú ich k požadovanému cieľu. Náš nutričný program je úspešne ponúkaný v 25 krajinách sveta.

Metabolic Balance Slovakia

Na Slovensku už viac ako 10 rokov

Na Slovensku sa Metabolic Balance datuje od roku 2009. Neskôr bola založená spoločnosť Balance Centrum s.r.o., ktorá je exkluzívnym majiteľom licencie.

Motiváciou nám bola nielen vlastná skúsenosť ale aj stovky tisíc účastníkov na celom svete, ktorí úspešne absolvovali koncept výživy. Množstvo pozitívnych hodnotení a spätnej väzby o zvýšenej vitalite a novoobjavenej kvalite života nás povzbudzuje a utvrdzuje o zmysluplnosti nášho zámeru. Prijali sme výzvu etablovať Metabolic Balance na Slovensku a ponúknuť partnerskú spoluprácu odbornej verejnosti a zároveň poskytnúť možnosť klientom participovať na jeho benefitoch. 

Zasadzujeme sa za šírenie povedomia metabolického programu u odbornej verejnosti. Pre túto metódu sa nám podarilo nadchnúť množstvo nutričných odborníkov, lekárov a fitness trénerov.

za tím Metabolic Balance Slovakia,

Bc. Katarína Grich, nutričný terapeut