Kvalifikujte sa

v sieti poradcov Metabolic Balance

Poradcom Metabolic Balance sa môže stať každý, kto má vzdelanie v medicínskej  a nutričnej oblasti,

 • Lekár
 • Lekárnik
 • Nutričný terapeut, asistent výživy
 • Fitness tréner
 • iné, príbuzné profesie
© Die-Leoparden

Školenie a licenčná zmluva

Chceli by ste pomôcť svojim pacientom alebo klientom nájsť cestu k zmysluplnej zdravej výžive?

Páči sa vám myšlienka doplniť svoju prácu v praxi o zmysluplnú službu pôsobiacu v oblasti prevencie zdravia?

Chcete pracovať s osvedčeným, vedecky fundovaným, úspešným a zároveň inovatívnym konceptom?

 • Prostredníctvom vedecky podloženého, neustále vyvíjaného nutričného konceptu. Jednoduchá integrácia programu do existujúcej poradne alebo dobrý základ pre začatie podnikania.
 • Zaradením k vašej profesijnej činnosti bez ďalšieho personálu. Aj vďaka širokej škále kurzov pre ďalšie kvalifikácie.

Ako to funguje?

1. Prihláste sa telefonicky alebo cez kontaktný formulár.
V prihláške prosíme o uvedenie vašej kvalifikácie, profesie, plánovaného miesta pôsobenia a krátky profesijný životopis a motivačný list.

2. Licenčná zmluva o spolupráci
Oboznámenie sa so zmluvnými podmienkami, uzavretie licenčnej zmluvy.

3. Školenie
Dvoj- dňové online školenie.

Prednášajúci

MUDr. Dana Maňasková

certifikovaný školiteľ Metabolic Balance

Katarína Grich

riaditeľka Metabolic Balance Slovakia

Ďalšie informácie

Školenie pozostáva z dvoch blokov:

Blok 1: Úvod do metódy Metabolic Balance, pod vedením MUDr. Maňasková.

Počas prvého dňa preberieme cielene najdôležitejšie tematické oblasti metódy Metabolic Balance®:

1) Nadváha a jej výskyt, metabolický syndróm:

 • metabolické ochorenia s ním spojené
 • statické ochorenia s ním spojené
 • psychické, sociálne následky

2) Medicínske súvislosti metódy Metabolic Balance

 • Inzulín a glykemická záťaž

3) Výživová pyramída

4) Výživa-pohyb-psychika

5) Naše živiny

 • Sacharidy
 • Tuky
 •  Bielkoviny

6) Ako funguje jedálny plán

 • 4 fázy programu Metabolic Balance®
 • Základné pravidlá programu Metabolic Balance®
 • Postup pri alergiách
 •  Časté otázky a odpovede
Blok 2: Slúži praktickému použitiu konceptu Metabolic Balance®.

Metabolic Balance® v praxi

 • Od prvého kontaktu s klientom až po úspešné odporučenie
 • Práca so softvérom 
 • Usporiadanie úvodnej prezentácie a konzultácií s klientom na základe štruktúrovaného harmonogramu
 • Zloženie potravín a látky v nich obsiahnuté v praxi
 • Konzultácie konkrétnych prípadov
 • Časté otázky

Školenie uzatvára písomná skúška. Po absolvovaní školenia a zložení skúšky vám bude vystavený Certifikát poradcu Metabolic Balance, Uzavretá Licenčná zmluva a Certifikát poradcu Metabolic Balance vás oprávňuje užívať metódu v praxi.

Poradcom Metabolic Balance sa môže stať každý, kto má vzdelanie v nutričnom odbore,

 • Lekár
 • Farmaceut
 • Nutričný terapeut, asisitent výživy
 • Fitness tréner
 • iné, príbuzné vzdelanie

Fitness tréner s certifikátom, je povinný absolvovať preskúšanie potvrdzujúce vedomostnú úroveň a kvalifikáciu v oblasti výživy.

 

Licenčný poplatok je 680€

Poplatok zahŕňa, prezenčné a online školenie, príručka. Reklamné materiály ako letáky a brožúry (dva druhy), plagáty, roll up, mapy pre nutričné plány a jeden nutričný plán výživy pre poradcu alebo vášho prvého klienta.

Úvod do metódy Metabolic Balance®

Počas prvého dňa preberieme cielene najdôležitejšie tematické oblasti metódy Metabolic Balance®:

Nadváha a jej výskyt

Metabolický syndróm

Medicínske súvislosti metódy Metabolic Balance

Výživa/pohyb/psychika

Ako funguje jedálny plán

 

Presvedčte sa sami

Na začiatku spolupráce, bez ohľadu na jej typ, by ste sa mali zamerať na vlastné skúsenosti s nutričným konceptom Metabolic Balance.

 • Získate svoj individuálny plán výživy vypracovaný na základe osobných údajov, merania tela, zdravotných parametrov, osobných preferencií potravín ako aj krvných hodnôt.
 • Zažite účinnosť a jednoduchú realizáciu nutričného konceptu.
 • Využite celostný prístup, ktorý je efektívny a udržateľný, vedie k jednoduchému, realistickému, zvládnuteľnému a predovšetkým radostnému spôsobu života.

Už len jeden klik

Po zaslaní mailu/prihlášky vás budeme osobne kontaktovať