Vedecky fundovaný 

Nezávislá štúdia vo vzťahu k efektívnosti Metabolic Balance

 

Sme presvedčení o efektívnosti nášho konceptu výživy. To je aj jeden z dôvodov, prečo sme schválili vedeckú štúdiu k evaluácií programu pre úpravu metabolizmu Metabolic Balance.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v decembri 2010 v časopise Journal of Nutrition and Metabolism, ukazuje, že koncept Metabolic Balance je mimoriadne efektívny program k redukcii hmotnosti, ktorý má pozitívny vplyv aj na osobnú kvalitu života. Uskutočnilo sa v spolupráci s oddelením manažmentu kvality a sociálneho lekárstva Medicínskeho centra Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Výsledky nezávislej štúdie vo vzťahu k efektívnosti programu Metabolic Balance

Zdravý metabolizmus vedie k lepšiemu výkonu všetkých telesných funkcií. Skutočnosť redukcie hmotnosti, je dôležitým „vedľajším účinkom“ pre mnohých účastníkov, ktorí túžia po trvalom chudnutí bez obávaného jojo efektu.

Účastníci so symptómami ochorení podmienených výživou, ako sú Cukrovka typu II alebo metabolický syndróm, môžu registrovať zlepšenie zdravotného stavu už po niekoľkých týždňoch a to „čierne na bielom“, na základe zlepšených krvných hodnôt.

Výsledky štúdie jasne ukazujú, že osoby s nadváhou môžu s Metabolic Balance účinne znížiť svoju váhu a dlhodobo udržať dosiahnutý úbytok hmotnosti. Vedci boli rovnako prekvapení výrazným zlepšením  hodnôt krvi účastníkov v priebehu štúdie, ako aj vyhláseniami účastníkov programu o zjavnom zlepšení ich osobnej kvality života a zároveň aj vo vzťahu k zdraviu.

Pripravili sme pre vás exkluzívnu správu k téme „Výsledky nezávislej štúdie vo vzťahu k efektívnosti programu Metabolic Balance“  grátis, vo forme exkluzívnej správy (E-book). Neváhajte a presvedčte sa sami. Siahnite si E-book hneď!

Download E-Book

Pripravili sme pre vás exkluzívnu správu, ktorá poukazuje na:

  • dôležité informácie k dokázateľnému zlepšeniu krvných parametrov - tuky v krvi, CHOL - zápalové markery - pečeňové enzýmy - v neposlednom rade subjektívny pocit bolesti a iné,
  • súčasťou správy je "preklad" originálu zverejnenej štúdie v Journal of Nutrition and Metabolism, ktorá ukazuje na mimoriadnu efektivitu Metabolic Balance vo vzťahu k redukcii hmotnosti, ktorý má zároveň pozitívny vplyv aj na osobnú kvalitu života,
  • preventívne pôsobenie Metabolic Balance na metabolický syndróm, nazývaný tiež "smrteľný kvartet",
  • a rôzne iné ...

Neváhajte a presvedčte sa sami!

Trvalo udržateľné zvýšenie kvality života

Všeobecne uznávaným meradlom dlhodobého úspechu ambulantných skríningových programov je zníženie východiskovej hmotnosti o najmenej 5% a po dobu najmenej jedného roka.

62,5% účastníkov splnilo túto podmienku s programom pre úpravu metabolizmu Metabolic Balance. Celkom 31,1% účastníkov programu túto podmienku dokonca prekročilo a zredukovali viac ako dvojnásobok, tj viac ako 10% východiskovej telesnej hmotnosti.

Jednoznačne rozpoznateľné: pozitívne zmeny v kvalite života

Pri hodnotení výsledkov štúdie pozitívne zmeny krvných hodnôt súviseli s úbytkom hmotnosti. Rovnako pozitívna bola reflexia účastníkov o zlepšení kvality života.

Na začiatku štúdie iba 38% účastníkov uviedlo, že kvalita ich života nie je nijako obmedzená (normálna hodnota v Nemecku: 75%). Mnoho účastníkov sa sťažovalo na vážne poškodenie. Po jednom roku sa kvalita života výrazne zlepšila: 68% účastníkov bolo teraz spokojných s ich kvalitou života.

Na začiatku štúdie hlásilo vážne zdravotné problémy 27% účastníkov programu. Po roku sa tento podiel znížil na 11,3%, a tak sa priblížil podielu nemeckej populácie (10%).

Siahnite si E-book hneď!

Metabolic Balance a metabolický syndróm

Ďalší výsledok štúdie ukazuje, že systematická zmena v strave prostredníctvom Metabolic Balance významne zlepšuje príznaky metabolického syndrómu (obezita, cukrovka, hypertenzia a poruchy metabolizmu lipidov).

Medzi účastníkmi štúdie, ktorí trpeli na metabolický syndróm na začiatku programu, 76% účastníkov už po roku nespĺňalo kritériá pre túto diagnózu.

V čase, keď nie je možné komunikovať osobne, pripravili sme pre vás formu online poradenstva!

Vyhľadajte osobného Metabolic Balance Online poradcu