Vedecky fundovaný 

Nezávislá štúdia vo vzťahu k efektívnosti Metabolic Balance

Sme presvedčení o efektívnosti nášho konceptu výživy. To je aj jeden z dôvodov, prečo sme schválili vedeckú štúdiu k evaluácií programu pre úpravu metabolizmu Metabolic Balance.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v decembri 2010 v časopise Journal of Nutrition and Metabolism, ukazuje, že koncept Metabolic Balance je mimoriadne efektívny program k redukcii hmotnosti, ktorý má pozitívny vplyv aj na osobnú kvalitu života. Uskutočnilo sa v spolupráci s oddelením manažmentu kvality a sociálneho lekárstva Medicínskeho centra Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Výsledky štúdie jasne ukazujú, že osoby s nadváhou môžu s Metabolic Balance účinne znížiť svoju váhu a dlhodobo udržať dosiahnutý úbytok hmotnosti. Vedci boli rovnako prekvapení výrazným zlepšením  hodnôt krvi účastníkov v priebehu štúdie, ako aj vyhláseniami účastníkov programu o zjavnom zlepšení ich osobnej kvality života a zároveň aj vo vzťahu k zdraviu.

Trvalo udržateľné zvýšenie kvality života

Všeobecne uznávaným meradlom dlhodobého úspechu ambulantných skríningových programov je zníženie východiskovej hmotnosti o najmenej 5% a po dobu najmenej jedného roka.

62,5% účastníkov splnilo túto podmienku s programom pre úpravu metabolizmu Metabolic Balance. Celkom 31,1% účastníkov programu túto podmienku dokonca prekročilo a zredukovali viac ako dvojnásobok, tj viac ako 10% východiskovej telesnej hmotnosti.

Jednoznačne rozpoznateľné: pozitívne zmeny v kvalite života

Pri hodnotení výsledkov štúdie pozitívne zmeny krvných hodnôt súviseli s úbytkom hmotnosti. Rovnako pozitívna bola reflexia účastníkov o zlepšení kvality života.
Na začiatku štúdie iba 38% účastníkov uviedlo, že kvalita ich života nie je nijako obmedzená (normálna hodnota v Nemecku: 75%). Mnoho účastníkov sa sťažovalo na vážne poškodenie. Po jednom roku sa kvalita života výrazne zlepšila: 68% účastníkov bolo teraz spokojných s ich kvalitou života.
Na začiatku štúdie hlásilo vážne zdravotné problémy 27% účastníkov programu. Po roku sa tento podiel znížil na 11,3%, a tak sa priblížil podielu nemeckej populácie (10%).

Metabolic Balance a metabolický syndróm

Ďalší výsledok štúdie ukazuje, že systematická zmena v strave prostredníctvom Metabolic Balance významne zlepšuje príznaky metabolického syndrómu (obezita, cukrovka, hypertenzia a poruchy metabolizmu lipidov). Medzi účastníkmi štúdie, ktorí trpeli na metabolický syndróm na začiatku programu, 76% účastníkov už po roku nespĺňalo kritériá pre túto diagnózu.